Odborné články pre potreby katechézy

Duchovné obnovy pre CZŠ
Duchovný rozmer – Exhortácia Christus vivit
Duchovný rozmer – Formovanie Božieho obrazu
Duchovný rozmer – Formovanie svedomia v kontexte náboženskej výchovy
Duchovný rozmer – Katechéza a služba lásky
Duchovný rozmer – Katechéza ako súčasť evanjelizácie 
Duchovný rozmer – Lectio Divina ako duchovné umenie posvätného počúvania
Duchovný rozmer – Obeta a jej chápanie v dejinách náboženstiev
Duchovný rozmer – Vyhorenie v duchovnom živote
Duchovný rozmer – Znaky spoločenstva a kritéria cirkevnosti
Metodika – Ako učiť samostatnosti
Metodika – Čítanie s porozumením
Metodika – Dejiny Cirkvi – metodika tvorivosti
Metodika – Formulácia správnych otázok
Metodika – Kresťanské výtvarné umenie a jeho význam v katechéze
Metodika – Modlitba a jej miesto vo výučbe náboženstva
Metodika – Spätná väzba vo vyučovacom procese
Metodika – Zásady modlitby pre jej uvedenie vo výučbe náboženstva
Osnovy Náb. výchovy – Existenciálne kompetencie vo vyučovaní
Osnovy Náb. výchovy – Komunikačné kompetencie vo vyučovaní
Osnovy Náb. výchovy – Rozvoj náb. kompetencií v novom kurikule – T. Reimer
Osnovy Náb. výchovy – Sociálna náuka Cirkvi vo vyučovaní náboženstva
Osnovy Náb. výchovy – Sociálne a interpersonálne kompetencie vo vyučovaní
Osnovy Náb. výchovy – Teológia tela vo vyučovaní náboženstva
Osnovy Náb. výchovy – Zapracovanie liturgických období – Advent a Vianoce
Osnovy Náb. výchovy – Zapracovanie liturgických období – Pôst a Veľká noc
Osnovy Náb. výchovy – Zapracovanie témy milosrdenstva
Evanjelizácia – Evanjelizácia v zornom uhle štyroch pápežov – 2021