Účelové zariadenie Cirkvi
Levočská 10
052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES

IČO: 30 689 431

Telefón: +421 53 446 25 71
e-mail: dkuspis@dkuspis.sk

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Číslo účtu: 5044555422/0900
IBAN: SK81 0900 0000 0050 4455 5422

ZAMESTNANCI

ThDr. Viktor Pardeľ, PhD.

Biskupský vikár pre katechézu a katolícke školstvo
Riaditeľ DKÚ Spišskej diecézy
Telefón: +421 53 446 25 71
E-mail: vpardel@gmail.com;
pardel@dkuspis.sk

Mgr. Agnesa Mulíková

Mgr. Agnesa Mulíková Tajomníčka/ekonómka DKÚ Spišskej diecézy
Telefón: +421 53 446 25 71
E-mail: mulikova@dkuspis.sk

PaedDr. Klára Soľanová, PhD.

Metodička náboženskej výchovy DKÚ Spišskej diecézy pre stredné školy
Telefón: +421 53 446 25 71
E-mail: solanova@dkuspis.sk

Mgr. Mária Rerková

Metodička náboženskej výchovy DKÚ Spišskej diecézy pre základné školy
Telefón: +421 53 446 25 71
E-mail: rerkova@dkuspis.sk

Mgr. Daniel Lysý, PhD.

Metodik pre farskú katechézu DKÚ Spišskej diecézy
Telefón: +421 53 446 25 71
E-mail: daniel.dkuspis@gmail.com