Z nasledujúcej ponuky si môžete vybrať a objednávať buď mailom:
mulikova@dkuspis.sk
alebo telefonicky: +421 53 446 25 71
Zoznam ďalších metodických pomôcok nájdete na tomto linku a zoznam pracovných zošitov nájdete na tomto linku.

na-cestu-viery-s-youcat-om

Kniha Fatimskí pastierikovia obsahuje 22 príhovorov/katechéz na tému udalostí vo Fatime a troch detí, ktoré sú vhodné pre deti mladšieho školského veku. Nájdete v nej udalostiach príbehy o udalostiach vo Fatime, ktoré približujú život troch fatimských pastierikov. 
Cena: 3,5€
+
Obrázok A4 pre deti s 20 malými obrázkami, ktorési môžu naň vlepovať. 
Cena: 0,75€ sada

Denník 23 udalostí, ktoré sú spojené s Jánom Pavlom II. – od jeho narodenia až po jeho odchod do domu Otca. Prostredníctvom
otázok a úloh, ktoré sú vytlačené na druhej strane nálepiek si predstavíme príbehy z jeho
života a inšpirujeme v jeho nasledovaní.
Cena:
– Kniha príhovorov pre deti – 5€
– Plagát a obrázky pre deti (22 prázdnych políčok na nálepky) + 1 balík nálepiek = 10€  – (balík obsahuje 10 x 22 nálepiek, teda 10 kompletných sád na nalepenie)
– Veľká kniha do kostola (otvorená kniha formát A2) – 30€

Nájdete tu praktické materiály, vychádzajúce najmä z Katechizmu Katolíckej cirkvi, ktoré môžete používať v práci s rodinami. Pomôže tak v rodinách, ako v spoločenstve rodín, ktoré sa chcú vzájomne formovať.
Cena: 4€

Na cestu viery s Youcat-om – v príručke pre animátorov –  nájdete 12 tematických celkov náučného charakteru. Príprava je stavaná na formačné stretnutia
počas jedného kompletného školského roka v dvojtýždňových intervaloch. Súčasťou prípravy je aj pracovný zošit pre birmovanca – Na cestu viery s Youcat-om: Úlohy – ktorý si môžete doobjednať z našej ponuky.
Cena: 3,5€

YOUCAT – Na cestu viery s Youcatom – pre birmovanca – 
je určená priamo pre birmovancov a priamo nadväzuje na vyššie uvedenú príručku pre animátorov.
Cieľom knihy je motivovať birmovancov k práci s Youcatom, keďže množstvo odpovedí v
jednotlivých úlohách vo forme tajničiek, doplňovačiek, krížoviek či testov, nájdete práve v ňom.
Cena: 3€

I. časť rómskeho katechizmu. Autorsky ho pripravil Marián Sivoň, správca farnosti Letanovce, ktorý má dlhoročnú skúsenosť s pastoráciou rómskej komunity.  Výklad je obohatený príkladmi zo života, úryvkami zo Svätého písma a príbehmi. V závere sa nachádzajú základné modlitby v slovenskej i rómskej verzii, otázky a odpovede, ako i stručný rómsko-slovenský slovník.
Cena: 5€
youcat - žltý
Dizajn bez názvu

Súbor 88 obrazových kariet s príručkou 44 didaktických hier ponúka používateľom mnoho ďalších možností ich použitia na vyučovacej hodine, katechéze, či stretku. Nájdete v ňomrôzne možnosti využitia didaktických hier pomocou obrazov, vďaka ktorým sa vaše katechézy a vyučovanie náboženstva obohatí o nové prístupy a nadobudne pestrejšie formy. 
Cena: 14€

Katechizmus pre mladých približuje jazykom mladých súhrn katolíckej viery, tak ako ju predkladá KKC, pričom nemá v úmysle bezpodmienečne vyčerpať celý jeho obsah. Je rozdelený na štyri časti ako KKC – verím, desatoro, sviatosti a modlitba. Kniha je zostavená formou otázok a odpovedí. Komentár, ktorý nasleduje, má čitateľovi poskytnúť dodatočnú pomoc, aby dokázal lepšie pochopiť danú
otázku a jej význam pre vlastný život.
Cena: 6,5€

Spoveď bola dlhú dobu (najmä pre mladých) zabudnutou sviatosťou. Teraz ju Cirkev objavuje a ponúka nanovo. 
Ak mladí chcú, aby Ježiš mal priestor v ich živote, tak to nemôžu urobiť bez zmierenia – spovede, pretože neexistuje žiaden iný spôsob, ako sa dostať
k Bohu bližšie.
Tento praktický malý sprievodca bol vytvorený spolu s mladými ľuďmi a pre mladých, aby im
pomáhal nebáť sa spovede a ukázať im ako funguje. Je tiež vhodný aj pre bohoslovcov, kňazov, katechétov a tým, ktorí sa venujú formácii mládeže.
Cena: 3€

100 otázok a štyri možnosti výberu odpovedí. Otázky sú rozdelené do 5 stupňov náročnosti.
Uvádza aj súradnice biblického textu, ktorý je vhodné nájsť a prečítať si. Kvíz môže poslúžiť ako hra. Hráči si
navzájom kladú otázky a vyhrá ten, kto nazbiera najviac bodov. Za správnu odpoveď je možné získať 1 až 5 bodov, podľa stupňa náročnosti.
Cena: 2€

Predstav si, že by si mohol stretnúť hociktorého svätca – ktorého by si si vybral?
S touto knihou sa môžeš vydať na virtuálne stretnutie s viac ako stovkou svätých z celého sveta. Ženy a muži, tesári a vzdelanci, matky a pápeži, princovia a bedári – ich inšpiratívne životné príbehy sú prepojené s praktickými otázkami z moderného života, na ktoré spolu s nimi hľadáme odpoveď.
Kniha je pokračovaním projektu kňaza Michela Remeryho, autora knihy Tweetuj s Bohom.
Cena: 13€

Ktoré prikázania sú v Starom zákone? Aké rastliny a zvieratá sa nachádzajú v Biblii? Čo znamená zmŕtvychvstanie?
Deti sa formou otázok a odpovedí
dozvedia najzákladnejšie poznatky o celom Svätom písme a tiež jednotlivo o Starom a Novom zákone. Kniha je výbornou pomôckou pre deti na prvé zoznámenie sa so Svätým písmom a tiež pri príprave na prvé sväté prijímanie.
Cena: 9,50€

Kniha Úspešní otcovia:
• vysvetľuje problémy spojené s výchovou detí z perspektívy otca,
• načrtáva, akými spôsobmi sa iní muži vyrovnali s touto náročnou úlohou a dobre vychovali svoje
deti.
Cena: 4€

Výborná kniha  určená pre rodičov a kňazov, ktorí budú vysluhovať dieťaťu sviatosť prvého svätého prijímania a chcú sa prihovoriť v súvislosti s prípravou na túto slávnosť.
Cena: 6€

Výchova k láske, manželstvu a rodičovstvu, má za cieľ pomôcť hlavne mladým ľuďom dobre prežívať vzťahy a svoju sexualitu. Kniha prechádza širokým spektrom tém od popisu zmien v období dospievania cez vysvetlenie jednotlivých pojmov súvisiacich priamo so sexualitou až po témy o láske, zaľúbenosti, hanblivosti, slobode, kráse a mnohých ďalších.
Kniha je vhodná najmä pre dospievajúcu mládež a snúbencov, ale aj pre učiteľov, vychovávateľov
a rodičov.
Cena: 4€

Tento krátky výber zo skúseností psychoterapeuta Saveria Abbruzzeseho sa snaží odpovedať na tieto a
ďalšie otázky, hľadá riešenie na výzvy, ktoré prináša dospievanie detí a ponúka množstvo príkladov a skúseností z každodenného života. Radí, ako sa vyhýbať zbytočným konfliktom, ako viesť s dospievajúcimi otvorený dialóg a ako prejsť
od dobre myslených rád ku konfrontácii.
Cena: 4,30€

Povzbudzovať je prekrásne slovo, znamená „darovať srdce“. Povzbudzovať deti znamená
transplantovať srdce. Je to nádherné a delikátne umenie. Hovoríme o zriedkavej vlastnosti, ktorá
prechádza od srdca k srdcu. Povinnosťou rodičov a vychovávateľov je pomáhať deťom a podopierať
ich pri rozvíjaní potrebných schopností a istoty stáť na vlastných nohách.
Cena: 4€

Výstižný stručný text, množstvo živých originálnych ilustrácií, fotografií a máp vás vtiahnu do každodenného života ľudí Nového zákona. Vďaka tejto knihe spoznáte zvyklosti života v meste i na vidieku, zoznámite sa s Jeruzalemským chrámom, kráľovskými palácmi, synagógou, povolaniami (lekár, učiteľ, rybár, pastier, tesár, kováč). Publikácia je vhodná pre ľudí každého veku.
Cena: 8,50€

Kniha o základoch viery, o Bohu, stvorení, Biblii a o našom vzťahu s Bohom. Unikátna kniha, ktorá
odpovedá na 200 pálčivých otázok o Bohu, o Cirkvi a o viere formou krátkych a jasných odpovedí. Kniha je interaktívne prepojená s mobilnou aplikáciou, ktorá jej obsah ešte obohacuje. Autor v nej príťažlivou formou rozoberá to, čo obsahuje nielen Katechizmus Katolíckej cirkvi, ale aj to, s čím sa človek stretáva v praktickom živote a konfrontuje to so svojou vierou.
Cena: 12€

Beletristický spracovaný životopisný príbeh Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka.
Kniha je rozdelená do ôsmich kapitol, ktoré zachytávajú postupne jednotlivé obdobia života. S jednotlivými kapitolami života je potrebné oboznámiť žiakov počas 1. stupňa ZŠ. Na 2. stupni ZŠ možno využiť poznatky v témach pri oboznamovaní
sa s dejinami Cirkvi.
Cena: 2,50€

Vreckové vydanie Nového zákona a Žalmov vhodné zvlášť mladým
ľuďom. Jeho jednoduchá, miniatúrna a dostupná knižná forma umožní mať ho stále pri sebe. Text z gréčtiny a hebrejčiny preložil Anton Botek. Úvody, poznámky a komentáre sú prevzaté z Jeruzalemskej Biblie,
ktorú vydala Jeruzalemská biblická škola. 
Cena: 7,50€

V súčasnom svete, ktorý je viere  cudzí a niekedy až nepriateľský, majú kresťanské rodiny prvoradý
význam ako ohniská živej a žiarivej viery.
Preto Druhý vatikánsky koncil nazýva rodinu starobylým názvom Ecclesia domestica. V kruhu rodiny majú byť rodičia slovom a príkladom prvými hlásateľmi viery pre svoje deti a majú pestovať
povolanie vlastné každému z nich a s osobitnou starostlivosťou povolanie duchovné.
Cena: 5€

O láske sa neraz aj v kresťanskom prostredí píše a hovorí s takým idealizmom, že ľudia často
zostávajú neoslovení vo svojej konkrétnej situácii. Nanajvýš si povzdychnú: Aké by to bolo pekné,
keby to tak bolo u mňa, u nás… Poznáte to, keby…
Józef Augustyn ako dobrý znalec medziľudských vzťahov a vzťahov v rodine oslovuje ľudí, ktorí
majú s láskou aj problémy. Teda každého z nás. Vychádza z toho, že láske sa treba učiť a že je k nej
treba veľa životnej múdrosti. Až vtedy, keď prijmeme svoju situáciu realististicky, môžeme robiť
zmeny.
Formou odpovedí na otázky sa dotýka takých tém ako sú napr.: asertivita, vzájomné počúvanie, zmysel pre humor, tolerancia a jej hranice, klamstvo detí alebo vzťahy rodičov a tínedžerov.
Cena: 4,50€

Praktická príručka o citlivom a prirodzenom prístupe k dieťaťu Poprední americkí experti na
starostlivosť o dieťa vysvetľujú výhody – pre vás i pre vaše dieťa – plynúce z včasného prepojenia s
vaším bábätkom. Spí sa vám aj vášmu bábätku lepšie v spoločnej posteli? Ako dojčenie pomáha
vzťahovej väzbe s vašim dieťatkom? ?Aká je rola otca pri starostlivosti o novorodenca? Doktor Bill a Martha Searsovci – manžel a manželka, doktor a sestrička – takmer pred dvadsiatimi rokmi zaviedli pojem „vzťahová výchova“ a odpovedajú v tejto knihe na tieto a ďalšie otázky. Kniha vysvetľuje sedem nástrojov vytvárania vzťahovej väzby, tzv. „Baby Bs“, ktoré tvoria tento čoraz viac populárnejší spôsob výchovy a poskytuje všetky informácie, ktoré potrebujú vedieť nielen novopečení rodičia.
Cena: 10€

V publikácii autorka ponúka základné informácie o poruche
pozornosti a aktivity (Attention Deficit Hyperactivity Disorder – ADHD), o jej diagnostikovaní, o
možných liečebných a výchovných postupoch. Na zhoršovanie symptómov hyperaktivity, impulzivity a nepozornosti vplýva do značnej miery aj rodinné prostredie a rôzne výchovné postupy. Starostlivosť o dieťa s ADHD vyžaduje z vašej strany veľkú trpezlivosť, vytrvalosť, kreativitu a ochotu rodičov, hľadať a skúšať účinné prostriedky výchovy pre takéto dieťa. V druhej časti autorka opisuje výchovné stratégie a postupy z hľadiska základných potrieb dieťaťa s diagnózou ADHD, ktoré môžete uplatňovať v jeho každodennej rodinnej výchove.
Cena: 6,50€

Autorka tu predstavuje preventívny program MOST, ktorého primárnym cieľom je
rozvíjanie vybraných prejavov kognitívnych, emocionálnych a behaviorálnych aspektov sociálnych kompetencií u detí s diagnózou ADHD vo veku 9 až 11 rokov. Publikácia je určená predovšetkým poradenským a školským psychológom, špeciálnym a liečebným
pedagógom, sociálnym pracovníkom a vychovávateľom, ktorí sa každodenne podieľajú na
vzdelávacom a výchovnom procese detí s ADHD.
Cena: 6,50€

Kniha si kladie aktuálne otázky, na ktoré hľadá odpoveď asi každý
muž, ktorý chce byť svojim deťom otcom, priateľom, blízkym človekom.
Cena: 4€

V tomto bestselleri  sa dozvieme, ako vychovávať a vzdelávať deti od 0-10 láskyplne a zároveň zodpovedne.
• Moje dieťa si robí čo chce!
• Môj syn sa chová nemožne!
• Moja dcéra sa neustále dožaduje pozornosti!
To sú len niektoré zo sťažností matiek a otcov.  Rodičia na to reagujú zmätene alebo nervózne, a tým robia situáciu len zhoršujú. Táto príučka vysvetľuje, ako efektívne nastaviť hranice a pravidlá správania.Výsledkom môže byť harmonický život, v ktorom sa budú deti a rodičia rešpektovať a podporovať navzájom. .
Cena: 10€

Kniha Ako hovoriť s deťmi, aby sa lepšie učili je prelomová kniha, ktorá ponúka návod, ako rodičia a
učitelia môžu spojiť svoje sily a inšpirovať deti k sebakontrole a cieľavedomosti.Poprední odborníci na komunikáciu medzi rodičmi a deťmi ukazujú rodičom a učiteľom ako motivovať deti k učeniu a úspechom v škole.
Pomocou unikátnej komunikačnej stratégie, realistických dialógov a výstižných kreslených komixov,
Adele Faber a Elaine Mazlish ponúkajú návod, ako zvládnuť každodenné problémy, s ktorými sa potýkajú deti pri učení.
Cena: 10€

Autorky, psychologičky, Adele Faber a Elanie Mazlish sa teraz zameriavajú na rivalitu
medzi súrodencami. Táto múdra, spoľahlivá publikácia ponúka rodičom praktické rady, ktoré môžu ponúknuť svojim
deťom a tak ich doviesť k pochopeniu špeciálneho, jedinečného vzťahu medzi nimi. S humorom a s pochopením, so skúsenosťami matiek autorky vysvetľujú, ako a
kedy zasiahnuť do bojov, poskytnúť návrhy na mierové riešenie vyhrotených situácií, ako rovnomerne potrestať deti a zostať spravodlivým.
Cena: 10€

Autorky sa chcú s rodičmi dospievajúcich detí podeliť o svoje skúsenosti. Kniha je plná jednoduchých rád napísaných zrozumiteľným štýlom. V novej verzii tejto knihy nájdete inovatívne nápady ako používať osvedčené techniky a vystavať tak základy pre pevné, trvalé vzťahy. 
Kniha tiež ponúka rodičom nástroje na to, aby pomohli svojim deťom bezpečne prejsť často búrlivé roky dospievania.
Cena: 10€

Kniha (v čes. jazyku) je veľmi kvalitná po všetkých stránkach, spracovaná odborne i formálne veľmi seriózne a na
vysokej úrovni. Odporúča  sa všetkým rodičom i pedagógom.
Cena: 5€

Pexeso pred deti s motívmi katedrál na Slovensku. 
Cena: 0,35€

Pexeso pre deti s motívmi biblických zvierat.
Cena: 1,50€

Pexeso pre deti Učíme sa Božie slovo.
Cena: 2,50€

Pexeso pre deti Svätci.
Cena: 2,50€

Pexeso pre deti Učíme sa Božie slovo – Podobenstvá.
Cena: 2,50€

Pexeso pre deti Noemova archa.
Cena: 2,50€

Darčekové pexeso pre deti.
Cena: 2,50€

Nálepky.
Cena: 1€