Z nasledujúcej ponuky si môžete vybrať a objednávať buď mailom:
mulikova@dkuspis.sk
alebo telefonicky: +421 53 446 25 71
Zoznam ďalších metodických pomôcok nájdete na tomto linku a zoznam metoických príručiek za zvýhodnenú cenu nájdete na tomto linku.

na-cestu-viery-s-youcat-om

Kniha Fatimskí pastierikovia obsahuje 22 príhovorov/katechéz na tému udalostí vo Fatime a troch detí, ktoré sú vhodné pre deti mladšieho školského veku. Nájdete v nej udalostiach príbehy o udalostiach vo Fatime, ktoré približujú život troch fatimských pastierikov. 
Cena: 3,5€
+
Obrázok A4 pre deti s 20 malými obrázkami, ktorési môžu naň vlepovať. 
Cena: 0,75€ sada

Denník 23 udalostí, ktoré sú spojené s Jánom Pavlom II. – od jeho narodenia až po jeho odchod do domu Otca. Prostredníctvom
otázok a úloh, ktoré sú vytlačené na druhej strane nálepiek si predstavíme príbehy z jeho
života a inšpirujeme v jeho nasledovaní.
Cena:
– Kniha príhovorov pre deti – 5€
– Plagát a obrázky pre deti (22 prázdnych políčok na nálepky) + 1 balík nálepiek = 10€  – (balík obsahuje 10 x 22 nálepiek, teda 10 kompletných sád na nalepenie)
– Veľká kniha do kostola (otvorená kniha formát A2) – 30€

Nájdete tu praktické materiály, vychádzajúce najmä z Katechizmu Katolíckej cirkvi, ktoré môžete používať v práci s rodinami. Pomôže tak v rodinách, ako v spoločenstve rodín, ktoré sa chcú vzájomne formovať.
Cena: 4€

Na cestu viery s Youcat-om – v príručke pre animátorov –  nájdete 12 tematických celkov náučného charakteru. Príprava je stavaná na formačné stretnutia
počas jedného kompletného školského roka v dvojtýždňových intervaloch. Súčasťou prípravy je aj pracovný zošit pre birmovanca – Na cestu viery s Youcat-om: Úlohy – ktorý si môžete doobjednať z našej ponuky.
Cena: 3,5€

YOUCAT – Na cestu viery s Youcatom – pre birmovanca – 
je určená priamo pre birmovancov a priamo nadväzuje na vyššie uvedenú príručku pre animátorov.
Cieľom knihy je motivovať birmovancov k práci s Youcatom, keďže množstvo odpovedí v
jednotlivých úlohách vo forme tajničiek, doplňovačiek, krížoviek či testov, nájdete práve v ňom.
Cena: 3€

I. časť rómskeho katechizmu. Autorsky ho pripravil Marián Sivoň, správca farnosti Letanovce, ktorý má dlhoročnú skúsenosť s pastoráciou rómskej komunity.  Výklad je obohatený príkladmi zo života, úryvkami zo Svätého písma a príbehmi. V závere sa nachádzajú základné modlitby v slovenskej i rómskej verzii, otázky a odpovede, ako i stručný rómsko-slovenský slovník.
Cena: 5€
youcat - žltý

Súbor 88 obrazových kariet s príručkou 44 didaktických hier ponúka používateľom mnoho ďalších možností ich použitia na vyučovacej hodine, katechéze, či stretku. Nájdete v ňomrôzne možnosti využitia didaktických hier pomocou obrazov, vďaka ktorým sa vaše katechézy a vyučovanie náboženstva obohatí o nové prístupy a nadobudne pestrejšie formy. 
Cena: 14€

Katechizmus pre mladých približuje jazykom mladých súhrn katolíckej viery, tak ako ju predkladá KKC, pričom nemá v úmysle bezpodmienečne vyčerpať celý jeho obsah. Je rozdelený na štyri časti ako KKC – verím, desatoro, sviatosti a modlitba. Kniha je zostavená formou otázok a odpovedí. Komentár, ktorý nasleduje, má čitateľovi poskytnúť dodatočnú pomoc, aby dokázal lepšie pochopiť danú
otázku a jej význam pre vlastný život.
Cena: 6,5€

Spoveď bola dlhú dobu (najmä pre mladých) zabudnutou sviatosťou. Teraz ju Cirkev objavuje a ponúka nanovo. 
Ak mladí chcú, aby Ježiš mal priestor v ich živote, tak to nemôžu urobiť bez zmierenia – spovede, pretože neexistuje žiaden iný spôsob, ako sa dostať
k Bohu bližšie.
Tento praktický malý sprievodca bol vytvorený spolu s mladými ľuďmi a pre mladých, aby im
pomáhal nebáť sa spovede a ukázať im ako funguje. Je tiež vhodný aj pre bohoslovcov, kňazov, katechétov a tým, ktorí sa venujú formácii mládeže.
Cena: 3€

Výchova k láske, manželstvu a rodičovstvu, má za cieľ pomôcť hlavne mladým ľuďom dobre prežívať vzťahy a svoju sexualitu. Kniha prechádza širokým spektrom tém od popisu zmien v období dospievania cez vysvetlenie jednotlivých pojmov súvisiacich priamo so sexualitou až po témy o láske, zaľúbenosti, hanblivosti, slobode, kráse a mnohých ďalších.
Kniha je vhodná najmä pre dospievajúcu mládež a snúbencov, ale aj pre učiteľov, vychovávateľov
a rodičov.
Cena: 4€

Tento krátky výber zo skúseností psychoterapeuta Saveria Abbruzzeseho sa snaží odpovedať na tieto a
ďalšie otázky, hľadá riešenie na výzvy, ktoré prináša dospievanie detí a ponúka množstvo príkladov a skúseností z každodenného života. Radí, ako sa vyhýbať zbytočným konfliktom, ako viesť s dospievajúcimi otvorený dialóg a ako prejsť
od dobre myslených rád ku konfrontácii.
Cena: 4,00€

Ktoré prikázania sú v Starom zákone? Aké rastliny a zvieratá sa nachádzajú v Biblii? Čo znamená zmŕtvychvstanie?
Deti sa formou otázok a odpovedí
dozvedia najzákladnejšie poznatky o celom Svätom písme a tiež jednotlivo o Starom a Novom zákone. Kniha je výbornou pomôckou pre deti na prvé zoznámenie sa so Svätým písmom a tiež pri príprave na prvé sväté prijímanie.
Cena: 9,50€

Kniha Úspešní otcovia:
• vysvetľuje problémy spojené s výchovou detí z perspektívy otca,
• načrtáva, akými spôsobmi sa iní muži vyrovnali s touto náročnou úlohou a dobre vychovali svoje
deti.
Cena: 4€

Výborná kniha  určená pre rodičov a kňazov, ktorí budú vysluhovať dieťaťu sviatosť prvého svätého prijímania a chcú sa prihovoriť v súvislosti s prípravou na túto slávnosť.
Cena: 6€

Autorka tu predstavuje preventívny program MOST, ktorého primárnym cieľom je
rozvíjanie vybraných prejavov kognitívnych, emocionálnych a behaviorálnych aspektov sociálnych kompetencií u detí s diagnózou ADHD vo veku 9 až 11 rokov. Publikácia je určená predovšetkým poradenským a školským psychológom, špeciálnym a liečebným
pedagógom, sociálnym pracovníkom a vychovávateľom, ktorí sa každodenne podieľajú na
vzdelávacom a výchovnom procese detí s ADHD.
Cena: 6,50€

Praktická príručka o citlivom a prirodzenom prístupe k dieťaťu Poprední americkí experti na
starostlivosť o dieťa vysvetľujú výhody – pre vás i pre vaše dieťa – plynúce z včasného prepojenia s
vaším bábätkom. Spí sa vám aj vášmu bábätku lepšie v spoločnej posteli? Ako dojčenie pomáha
vzťahovej väzbe s vašim dieťatkom? ?Aká je rola otca pri starostlivosti o novorodenca? Doktor Bill a Martha Searsovci – manžel a manželka, doktor a sestrička – takmer pred dvadsiatimi rokmi zaviedli pojem „vzťahová výchova“ a odpovedajú v tejto knihe na tieto a ďalšie otázky. Kniha vysvetľuje sedem nástrojov vytvárania vzťahovej väzby, tzv. „Baby Bs“, ktoré tvoria tento čoraz viac populárnejší spôsob výchovy a poskytuje všetky informácie, ktoré potrebujú vedieť nielen novopečení rodičia.
Cena: 10€

Povzbudzovať je prekrásne slovo, znamená „darovať srdce“. Povzbudzovať deti znamená
transplantovať srdce. Je to nádherné a delikátne umenie. Hovoríme o zriedkavej vlastnosti, ktorá
prechádza od srdca k srdcu. Povinnosťou rodičov a vychovávateľov je pomáhať deťom a podopierať
ich pri rozvíjaní potrebných schopností a istoty stáť na vlastných nohách.
Cena: 4€

Výstižný stručný text, množstvo živých originálnych ilustrácií, fotografií a máp vás vtiahnu do každodenného života ľudí Nového zákona. Vďaka tejto knihe spoznáte zvyklosti života v meste i na vidieku, zoznámite sa s Jeruzalemským chrámom, kráľovskými palácmi, synagógou, povolaniami (lekár, učiteľ, rybár, pastier, tesár, kováč). Publikácia je vhodná pre ľudí každého veku.
Cena: 8,50€

Kniha o základoch viery, o Bohu, stvorení, Biblii a o našom vzťahu s Bohom. Unikátna kniha, ktorá
odpovedá na 200 pálčivých otázok o Bohu, o Cirkvi a o viere formou krátkych a jasných odpovedí. Kniha je interaktívne prepojená s mobilnou aplikáciou, ktorá jej obsah ešte obohacuje. Autor v nej príťažlivou formou rozoberá to, čo obsahuje nielen Katechizmus Katolíckej cirkvi, ale aj to, s čím sa človek stretáva v praktickom živote a konfrontuje to so svojou vierou.
Cena: 12€

Beletristický spracovaný životopisný príbeh Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka.
Kniha je rozdelená do ôsmich kapitol, ktoré zachytávajú postupne jednotlivé obdobia života. S jednotlivými kapitolami života je potrebné oboznámiť žiakov počas 1. stupňa ZŠ. Na 2. stupni ZŠ možno využiť poznatky v témach pri oboznamovaní
sa s dejinami Cirkvi.
Cena: 2,50€

Kniha (v čes. jazyku) je veľmi kvalitná po všetkých stránkach, spracovaná odborne i formálne veľmi seriózne a na
vysokej úrovni. Odporúča  sa všetkým rodičom i pedagógom.
Cena: 5€

V súčasnom svete, ktorý je viere  cudzí a niekedy až nepriateľský, majú kresťanské rodiny prvoradý
význam ako ohniská živej a žiarivej viery.
Preto Druhý vatikánsky koncil nazýva rodinu starobylým názvom Ecclesia domestica. V kruhu rodiny majú byť rodičia slovom a príkladom prvými hlásateľmi viery pre svoje deti a majú pestovať
povolanie vlastné každému z nich a s osobitnou starostlivosťou povolanie duchovné.
Cena: 5€

O láske sa neraz aj v kresťanskom prostredí píše a hovorí s takým idealizmom, že ľudia často
zostávajú neoslovení vo svojej konkrétnej situácii. Nanajvýš si povzdychnú: Aké by to bolo pekné,
keby to tak bolo u mňa, u nás… Poznáte to, keby…
Józef Augustyn ako dobrý znalec medziľudských vzťahov a vzťahov v rodine oslovuje ľudí, ktorí
majú s láskou aj problémy. Teda každého z nás. Vychádza z toho, že láske sa treba učiť a že je k nej
treba veľa životnej múdrosti. Až vtedy, keď prijmeme svoju situáciu realististicky, môžeme robiť
zmeny.
Formou odpovedí na otázky sa dotýka takých tém ako sú napr.: asertivita, vzájomné počúvanie, zmysel pre humor, tolerancia a jej hranice, klamstvo detí alebo vzťahy rodičov a tínedžerov.
Cena: 4,50€

Je možné mať šťastnú a spokojnú rodinu? Odborník na výchovu Dr. Kevin Leman je o tom presvedčený a ukáže vám, ako sa k tomu vaša rodina môže dopracovať – len za päť dní. Ukazuje rodinám, ako: · komunikovať úprimne a láskavo · si určiť správne priority · určiť úlohy v rodine · si zariadiť pohodový a plnohodnotný čas s rodinou Skvelé rady Dr. Lemana sú ako vždy pretkané humorom, rôznymi životnými príbehmi a múdrosťou, ktorá vychádza z dlhoročnej praxe a skúseností. Dr. Kevin Leman napísal mnoho kníh zameraných na budovanie vzťahov a je manželským a rodinným psychológom. 
Cena: 10€

Príručka „Mladým pravdu“ podáva veľmi pútavým, ľudsky pravdivým a pritom taktným až láskavým spôsobom širokú a bohatú škálu informácií adresovaných mladým. Sú to informácie nevyhnutné na to, aby mladí ľudia vedeli, ako v životnom spoločenstve muža a ženy dosiahnuť plný rozvoj duše, ducha i tela. Želáme čitateľom veľký osoh a úžitok z pozorného a otvoreného štúdia týchto materiálov.
Cena: 10€

Kniha Cesta muža od autora Petra Smreka zachytáva celú hĺbku a dynamiku života ľudí homosexuálne orientovaných. Objasňuje, prečo sú k rovnakému pohlaviu priťahovaní, čo za tým stojí, aké sú príčiny vzniku, ako sa postupne rozvíja, aké nenaplnené potreby za ňou stoja, no zároveň ponúka aj odpoveď tým, ktorí chcú napriek tejto príťažlivosti žiť v súlade s učením katolíckej cirkvi. Kniha je určená zvlášť homosexuálne orientovaným mužom. Autor v knihe zachytáva vlastné 30 ročné osobné skúsenosti s touto problematikou a ponúka odpovede na otázky, s ktorými sa bežne stretávajú rodičia, kňazi, psychológovia, psychiatri, vychovávatelia, sociálni pracovníci, ktorí sú v kontakte s takto orientovanými mužmi.
Cena: 11,50€

Kniha si kladie aktuálne otázky, na ktoré hľadá odpoveď asi každý
muž, ktorý chce byť svojim deťom otcom, priateľom, blízkym človekom.
Cena: 4€

V tomto bestselleri  sa dozvieme, ako vychovávať a vzdelávať deti od 0-10 láskyplne a zároveň zodpovedne.
• Moje dieťa si robí čo chce!
• Môj syn sa chová nemožne!
• Moja dcéra sa neustále dožaduje pozornosti!
To sú len niektoré zo sťažností matiek a otcov.  Rodičia na to reagujú zmätene alebo nervózne, a tým robia situáciu len zhoršujú. Táto príučka vysvetľuje, ako efektívne nastaviť hranice a pravidlá správania.Výsledkom môže byť harmonický život, v ktorom sa budú deti a rodičia rešpektovať a podporovať navzájom. .
Cena: 10€

Kniha Ako hovoriť s deťmi, aby sa lepšie učili je prelomová kniha, ktorá ponúka návod, ako rodičia a
učitelia môžu spojiť svoje sily a inšpirovať deti k sebakontrole a cieľavedomosti.Poprední odborníci na komunikáciu medzi rodičmi a deťmi ukazujú rodičom a učiteľom ako motivovať deti k učeniu a úspechom v škole.
Pomocou unikátnej komunikačnej stratégie, realistických dialógov a výstižných kreslených komixov,
Adele Faber a Elaine Mazlish ponúkajú návod, ako zvládnuť každodenné problémy, s ktorými sa potýkajú deti pri učení.
Cena: 10€

Dielo Počúvanie Boha spolu s deťmi približuje princípy montessoriovskej metódy pri práci s deťmi v átriu – mieste, na ktorom prebiehajú Katechézy Dobrého pastiera.
Autorka v knihe zhrnula výsledky svojich takmer päťdesiatročných praktických skúseností z práce s deťmi v oblasti náboženskej formácie. Všetky jej rady preniká hlboký vzťah, ktorý má Gobbi s Montessoriovej myslením a s dieťaťom.
Kniha je nevyhnutnou pomôckou pre tých, ktorí sa rozhodli pracovať s programom Katechéz Dobrého pastiera, ale aj obohatením pre každého, komu záleží na rozvíjaní duchovného zmyslu dieťaťa.
Cena: 13€

Autorky sa chcú s rodičmi dospievajúcich detí podeliť o svoje skúsenosti. Kniha je plná jednoduchých rád napísaných zrozumiteľným štýlom. V novej verzii tejto knihy nájdete inovatívne nápady ako používať osvedčené techniky a vystavať tak základy pre pevné, trvalé vzťahy. 
Kniha tiež ponúka rodičom nástroje na to, aby pomohli svojim deťom bezpečne prejsť často búrlivé roky dospievania.
Cena: 10€