Seminár biblické knihy

Prezentácie zo seminára k Biblickej olympiáde 2022 – Odvaha a dôvera v Boha:
Seminár Kežmarok – Prof. ThDr. PaedDr. SSLic. František Trstenský, PhD.
Seminár Ružomberok – Doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD.
Zvukové nahrávky zo seminárov:
Kežmarok
Ružomberok