„Rodina je miestom lásky a života; miestom, kde láska rodí život. Rodina, veľké laboratórium lásky, je prvou školou, ba viac,
stálou školou, v ktorej učenie sa láske prebieha
nie suchopárnymi poučkami, ale presvedčivou silou
vlastnej skúsenosti.
Kiežby každá rodina objavila svoje povolanie k láske.“ 

Ján Pavol II.

(materiály budú zverejnené čoskoro)