Nové kurikulum katolíckeho náboženstva ZŠ a SŠ (2020)

Konferencia biskupov Slovenska na svojom plenárnom zasadnutí dňa 10. Marca 2020 (č. záp. 90/2020) schválila nové Kurikulum predmetu katolícke náboženstvo/náboženská výchova pre ZŠ, SŠ, štvorročné a osemročné gymnáziá, dvojročné nadstavbové stredné školy a odporučila jeho overovanie vo vybraných školách.

Nové kurikulum katolíckeho náboženstva ZŠ a SŠ