Podstránka katechéz je v rámci školského vyučovania rozdelená na tri podsekcie – tematické katechézy, aktivity a pomôcky
do školskej katechézy a meditácie. 

Pokojne si vyberte, čo práve potrebujete.
Dúfame, že naše príspevky budú pre vás vítanou pomocou a prínosom
pre vašu katchézu.