Aj 2% pre nás znamenajú veľa

2% PRE DKÚ SPIŠSKEJ DIECÉZY

Ak sa rozhodnete darovať 2% z vašej dane pre DKÚ, podieľate sa na diele katechizácie a evanjelizácie v Spišskej diecéze.
Stručný návod ako na to:

  1. POKYNY PRE ZAMESTNANCOV

1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech DKÚ poukázať – táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.

3. Stiahnite si a vyplňte editovateľné Vyhlásenie o poukázaní 2% a prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia, kde nájdete info, aké údaje treba do Vyhlásenia vyplniť:

Obchodné meno (názov): DIECÉZNY KATECHETICKÝ ÚRAD SPIŠSKEJ DIECÉZY
IČO: 30689431

4. Obe tlačivá (potvrdenie o zaplatení dane a vyhlásenie) doručte alebo pošlite poštou najneskôr do 30.04.2024 na daňový úrad.

4. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

  1. POKYNY PRE FYZICKÉ OSOBY

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samy podávajú daňové priznanie v roku 2024:

1. Vyplňte daňové priznanie
2. Vypočítajte si:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech DKÚ poukázať- táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.

3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania sú:

Obchodné meno (názov): DIECÉZNY KATECHETICKÝ ÚRAD SPIŠSKEJ DIECÉZY
IČO: 30689431


4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte alebo pošlite poštou v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (do 02.04.2024) na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

5. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti! Vystaví vám ho organizácia, v ktorej ste vykonávali dobrovoľnícku činnosť.

  1. POKYNY PRE PRÁVNICKÉ OSOBY

1. Riadne vyplňte daňové priznanie.

2. Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, okrem DKÚ, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.

3. Vypočítajte si Vaše 1% (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.

POZOR:

Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane – VYPLNÍ v časti VI. riadky 1 a 4.

Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky) – VYPLNÍ v časti VI. riadok 1 až 3.

V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania:

Obchodný názov: DIECÉZNY KATECHETICKÝ ÚRAD SPIŠSKEJ DIECÉZY
IČO: 30689431

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte alebo pošlite poštou v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.