Podstránka katechéz je v rámci katechézy
vo farnosti rozdelená na tri podsekcie – tematické katechézy, aktivity a pomôcky, modlitby a pobožnosti. 
Pokojne si vyberte, čo práve potrebujete.
Dúfame, že naše príspevky budú pre vás vítanou pomocou a prínosom
pre vašu katchézu.