Žiadosť o udelenie kánonickej misie

 Vypísané tlačivo, opečiatkované a podpísané správcom farnosti a učiteľom je potrebné zaslať na adresu Diecézneho katechetického úradu Spišskej diecézy v Spišskej Novej Vsi.

Na stiahnutie – Žiadosť o udelenie kánonickej misie