Výsledky Diecézneho kola Biblickej olympiády

16. a 17. apríla sa v priestoroch Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule súťažilo. Odohrávalo sa tu Diecézne kolo Biblickej olympiády I. a II. kategórie (základné a stredné školy).
Z 82 základných škôl celej diecézy, ktoré medzi sebou súťažili v dekanátnych kolách, sa tu stretlo 14 postupujúcich družstiev (za každý dekanát jedno) a z 21 stredných škôl a gymnázií ich postúpilo 9. Cieľom súťaže nie je len takéto pekné stretnutie žiakov a učiteľov, ale predovšetkým podnietiť mladých vziať do rúk Božie slovo, poznávať ho a modliť sa s ním.
Naša veľká vďaka patrí predovšetkým učiteľom, ktorí sa týmto žiakom venovali a pripravovali ich na túto súťaž. Takisto ďakujeme aj porote, moderátorke a predstaveným kňazského seminára, ktorí nám umožnili súťažiť na takomto krásnom mieste.
Pozrite si výsledkovú tabuľku:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *