Téma hriech a nepriateľ – aktivity – katechéza vo farnosti