September

Október

  • Seminár pre začínajúcich učiteľov – 2. 10. 2020
  • Metodické dni v jednotlivých regiónoch diecézy – 6. – 13. 10. 2020
  • Dni kresťanskej kultúry – 23.10. pre školy; 23.-25.10. pre učiteľov (Dielo sochára Raffaella; literárne dielo Chestertona)

November

  • Seminár k biblickej katechéze
  • Recitačná súťaž Piráti krásy – téma: „Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy“

December

  • Seminár zameraný na pastoráciu Rómov

Január 2021

  • duchovné cvičenia pre katechétov a učiteľov náboženstva (30. 1. – 1. 2. 2021)