September

  • 1. 9. Slávnosť Veni Sancte – sv. omša (9,00h) vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi
  • 23. – 25. 9. duchovné cvičenia pre katechétov a učiteľov náboženstva v Spišskej Novej Vsi

Október

  • 17.10.2022 – Kežmarok, ZŠ s MŠ sv. Kríža, Petržalská 21
  • 18.10.2022 – Poprad, Pastoračná miestnosť FÚ, Nábrežie Jána Pavla II. 15
  • 20.10.2022 – Ružomberok, Rím.kat. farský úrad, Veľký Závoz 1
  • 21.10.2022 – Spišská Nová Ves, Diecézny kat. úrad, Levočská 10
  • 24.10.2022 – Trstená, Komunitné centrum Sinaj, Železničiarov 253
  • 25.10.2022 – Námestovo, Katolícky dom, Štefániková 206/3
  • 26.10.2022 – Dolný Kubín, Pastoračné priestory FÚ, Kohútov sad 1753/2
  • 27.10.2022 – Stará Ľubovňa, Cir. gym. sv. Mikuláša, Štúrova 3

Čas konania podujatia: 9:00 – 13:00 hod.

November

December

Január