Výtvarná súťaž „Biblia očami detí a mládeže“

Námety na výtvarné spracovanie do súťaže treba hľadať v biblických knihách:
STARÝ ZÁKON: Kniha Genezis 12-36, Kniha Daniel 1–6; 13 a Žalm 27
NOVÝ ZÁKON: Evanjelium podľa Jána
Spoločnou témou vybraných kníh: Vytrvať vo viere: 

Propozície súťaže nájdete tu. Súčasťou propozícií sú podmienky súťaže, ich dodržiavanie je záväzné. Zapojené školy zašlú práce umiestnené na 1., 2. a 3. mieste (na každom mieste môže byť umiestnená iba jedna práca!) z každej kategórie s označením „Biblia očami detí a mládeže“ 2023/2024 na adresu DKÚ svojej diecézy do 10. 3. 2024 (Diecézny katechetický úrad, Levočská 10, Spišská Nová Ves, 05201).
Tieto práce musia byť označené vizitkou autora na zadnej strane v pravom dolnom rohu (viď. príloha č. 1 v propozíciách). Vyplňte ju paličkovým písmom. V prípade zaslania vyššieho počtu prác za kategóriu, nebudú žiadne práce zaradené do hodnotenia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *