Biblická olympiáda 2023/24

V tomto školskom roku sú predmetom súťaže nasledujúce biblické knihy:
STARÝ ZÁKON: Kniha Genezis 12-36, Kniha Daniel 1–6; 13 a Žalm 27
NOVÝ ZÁKON: Evanjelium podľa Jána
Spoločnou témou vybraných kníh: Vytrvať vo viere: 

Predbežný harmonogram postupových kôl pre obidve kategórie:
1. stupeň – triedne kolá: do 22. decembra 2023 (odporúčaný termín)
2. stupeň – školské kolá: do 16. februára 2024 (odporúčaný termín)
3. stupeň – dekanátne (okr.) kolá: 21. marec 2024 ZŠ a 22. marec 2024 SŠ (záväzný termín)
4. stupeň – diecézne (krajské) kolo: 16. apríl 2024 ZŠ a 17. apríl 2024 SŠ (záväzný termín)
5. stupeň – celoštátne kolo: 21. – 22. máj 2024 (ZŠ + SŠ) (záväzný termín)
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu.
Študijné materiály: Sväté písmo Starého a Nového zákona (vydanie Spolku svätého Vojtecha):
• Kniha Genezis 12-36, Kniha Daniel 1–6; 13 a Žalm 27
• Evanjelium podľa Jána
• Komentáre k vybraným knihám: pre účely BO s predstavením spoločnej témy spracované biblistom Branislavom Kľuskom

Propozície súťaž nájdete tu:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *