Recitačná súťaž – Piráti krásy – X. ročník

Názov témy tohtoročnej recitačnej súťaže sa inšpiruje myšlienkou z tvorby Fjodora M. Dostojevského a chceme ňou vyzdvihnúť potrebu vrátiť sa k objavovaniu jednoduchej krásy – krásy, ktorá sa primárne netýka umenia, ale ľudského srdca. Je to krása, ktorú Stvoriteľ vložil do nášho sveta, do jednoduchosti života a hrejivosti medziľudských vzťahov.

Krása večnosti či krása časnosti – tieto dve oblasti tvoria nosné zameranie pre výber textov poézie a prózy na tento rok. Výber literárnych obsahov je potrebné zamerať na texty, ktoré odrážajú krásu ľudského ducha, Stvoriteľa a jeho diela, krásu  rodiny, hodnôt jednoduchého zbožného života, krásu medziľudských vzťahov, úcty a vzájomnosti. Je veľmi vhodné zamerať sa na pozitívne hodnoty, zvyky, rodinné vzťahy, prejav úcty a obdivu. Pre tento ročník sme sa opäť rozhodli vytvoriť tretiu kategóriu – vlastná tvorba. Chceme nechať zaznieť myšlienky krásy mladých autorov a inšpirovať sa nimi.  

Podrobnejšie propozície súťaže nájdete tu – propozície
Online prihlasovací formulár – https://bit.ly/pirati_krasy_2023.
Predpokladaný termín oblastných kôl súťaže bude v týždni od 06. – 10. 11. 2023.
Nezabudnite, že podmienkou účasti je vyplnenie prihlasovacieho online formulára a následné zaslanie kópie súťažného textu na emailovú adresu piratikrasy@gmail.com  najneskôr do 09. 10. 2023 (pondelok) vrátane.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *