Mentoring pre katechétov

Mentoring je forma sprevádzania, ktorá sa čoraz častejšie používa nie len v komerčnom prostredí, ale už aj v školstve. 
Jeho podstatou je  vzťah mentora, t.j.  skúsenejšieho a vyškoleného človeka, ktorý osobnostne  i profesijne vedie svojho menteeho, teda svojho zverenca,  individuálnou cestou sebarozvoja.

A aký je rozdiel mentoringu pre učiteľov a mentoringu pre katechétov?
– v katechetickom mentoringu je hlavným cieľom mentora viesť menteeho ku Kristovi
– počas procesu mentee dosahuje čiastkové ciele, ktoré si dobrým vedením mentora zadáva on sám, a ktoré sú v súlade s jeho vlastnou vôľou a slobodou

K dispozícii sú vám mentori, ktorí prešli ročným formačným kurzom pod záštitou a s podporou Katechetického inštitútu Františkánskej univerzity v Steubenville, USA. Kurz prebiehal v anglickom jazyku on-line formou. Mentori boli vedení Dr. Christine A. Mugridge, o ktorej viac sa dozviete  v 1.čísle Katechetických ozvien 2022/23 – profily mentorov nájdete na tomto linku: http://www.dkuspis.sk/wp-content/uploads/2022/10/Mentori-DKU.pdf
Celý tento proces prebiehal na základe súhlasu diecézneho biskupa.

Dôležité pri rozhodovaní je mať na pamäti:

–  mentor je sprievodca, ktorý vás v slobode vedie vašou katechetickou službou
–  mentora si vyberáte vy sami na základe sympatií, resp. oslovenia jeho osobnosti (aby ste mali predstavu, kto sú naši mentori, pozývam vás pozrieť si ich profily

– výber mentora nahlásite cez google formulár, link tu: https://forms.gle/2aifALuv7wQV3j9U7

–  po výbere budú vaše kontaktné údaje zaslané mentorovi, a ten sa s vami následne spojí, aby ste si dohodli konkrétne termíny stretnutí;

– stretnutia budú prebiehať raz mesačne, pričom celkový počet stretnutí je 10;
– téma stretnutia je určená programom Katechetického inštitútu;
– k témam a ich obsahom sa dostanete po vytvorení účtu na stránke franciscanathome.com, avšak prihlasovacie údaje vám budú zaslané, účet si nevytvárate sami, účet vám vytvorí technická podpora inštitútu;
– po procese výberu a registrácie bude nasledovať samoštúdium jednotlivých tém; sú prepracované formou písaného textu, video prednášok(do 10 min so slovenskými titulkami), následne po jednotlivých segmentoch nasledujú časti s názvom úloha, kde na uvedené otázky odpovedáte, avšak z vlastnej perspektívy, skúsenosti, nie na základe vedomostí či poznámok z materiálov  (všetko v slovenskom jazyku);
– vaše odpovede na otázky bude mať váš mentor k dispozícii a na ich základe bude viesť s vami mentoringový rozhovor;
– za takýmto rozhovorom nasleduje spätná väzba od mentora;

 Rozhodnutie kráčať spolu je len na vás.

Projekt je realizovaný s podporou Košického samosprávneho kraja.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *