Katechetické ozveny 4 – 2020/2021

Verím v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa – slová vyznania viery, nás pozývajú do témy štvrtého čísla našich Katechetických ozvien.

V úvode vás prevedieme najdôležitejšími informáciami z udalostí posledných dní ako je vyhodnotenie Biblickej olympiády – národné kolo, výsledkami výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže“ – národné kolo, ponukou inšpiratívnych webových portálov katechéz pre deti a mládež. Dozviete sa dôležité informácie o objednávaní učebníc a pracovných zošitov na školský rok 2021/2022.

S nádejou, že ďalší školský rok sa spolu stretneme osobne, predkladáme plán podujatí a zároveň srdečne pozývame na Veni Sancte a Celodiecézny katechetický deň, ktorý sa uskutoční 30.8.2021 v Poprade. „Nemôžeme stále žiť z minulého pomazania. Potrebujem stále nové pomazanie.“ (o. M. Zamkovský)

Inšpiratívny rozhovor s otcom Michalom Zamkovským, nás vtiahne do témy evanjelizácie, katechézy, katechizovaných veriacich či neveriacich. Obohatenie je zaručené!

Nechýbajú aktuality z katechetickej oblasti v príspevkoch o Novom katechetickom direktóriu a Ministériu katechétu.

Naša prvá katechéza je venovaná Panne Márii Matke Cirkvi, ktorej sviatok slávime hneď v Turičný pondelok.

Obrazovou meditáciou mozaiky Marka Ivana Rupnika prehĺbime našu prípravu na sviatok Zoslania Ducha Svätého. Téme Ducha Svätého je venovaný aj pracovný list s obrazovými úlohami.

V línii Roku sv. Jozefa pokračujeme s katechézami sv. Jozef v živote pápeža Františka, v živote svätých a život sv. Jozefa. Ponúkame aj pokračovanie katechéz z cyklus Blahoslavenstiev v živote sv. Jozefa.

Do prírody nás pozve biblická hra v štýle geocatching a v závere si môžete vybrať z našej aktuálnej ponuky náboženskej literatúry.

Link na stiahnutie aktuálneho čísla: Katechetické ozveny č. 4

Prajeme vám príjemné čítanie a nové impulzy do ďalších aktivít. Žite v radosti a nádejí, ktorá pramení z našej viery a posilnení Duchom Svätým vytrvajte na ceste k Pánovi!

Ježiš je ten, ktorý je…a ktorý príde! A my sme tí, ktorí… „idúcky plakali a osivo niesli na siatie. No keď sa vrátia, vrátia sa s jasotom a svoje snopy prinesú“ Ž 126, 6.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *