Katechetické ozveny 3 – 2020/2021

Tretím číslom Katechetických ozvien vstupujeme do Roku Sv. Jozefa, v ktorom si pripomíname 150. výročie vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi. Spoznávať jeho životný príbeh budeme spoločne prostredníctvom katechéz, textových a obrazových meditácií, blahoslavenstiev a v neposlednom rade i prostredníctvom modlitieb. Nech je nám všetkým svätý Jozef príkladom v prehlbovaní nášho duchovného života v mimoriadnom čase pandémie, kedy nemáme možnosť účasti na duchovných cvičeniach či iných podujatiach duchovného rastu.

Ponúkaným číslom otvárame aj Pôstne obdobie s prípravou na slávenie sviatkov Veľkej noci. V tomto duchu sa nesú aj prehlbujúce a doplňujúce katechézy,  ktoré sú venované Poslednej večeri, utrpeniu Pána Ježiša i téme svätej omše. Dávame do pozornosti 3D kríže, 3D Golgotu, pomôcky, ktoré katechézy dopĺňa o obrazový a textový materiál. Sú vhodné pre mladších žiakov. Objednať si ich môžete cez objednávací formulár na našom úrade.

S nádejou, že v tomto roku nám bude umožnené zorganizovať podujatia pre katechétov, tak ako po iné roky  je pripravený plán na kalendárny rok 2021, nájdete ho v časti Info.

Veľmi sa tešíme, že sa nám podarilo preniesť realizáciu súťaže Biblická olympiáda do on-line priestoru a prebehne v stanovených termínoch. Časť informácii môžete nájsť v tomto čísle, bližšie informácie budú zaslané priebežne emailom.

V uplynulom roku sme ako nikdy predtým zažívali spoločenstvo domácej Cirkvi. Miestom novej evanjelizácie je predovšetkým rodina. O roku svätého Jozefa a osobitnom Roku Amoris Laetitia – Radosť lásky sme sa zhovárali s otcom Róbertom Neupauerom. 

Cyklus príspevkov o evanjelizácii v zornom uhle štyroch pápežov uzatvára pohľad súčasného  pápeža Františka.

Ako nasýtiť zvedavosť a hlad žiakov po odpovediach a odpovede na otázky týkajúce sa Pôstneho obdobia sú súčasťou sekcie aktivity.

Prajeme požehnané a inšpiratívne čítanie.

Katechetické ozveny č. 3/2020-21

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *