Boh sa prichádza dotknúť nášho srdca – podcast zamyslenia zamestnancov DKÚ na Spiši

Naši zamestnanci pre vás pripravili a nahovorili impulzy na každý týždeň adventu.
Prvý z nich tvorí niekoľko myšlienok našej metodičky Kláry Soľanovej.

Myšlienku na druhý adventný týždeň pripravila naša tajomníčka Agnesa Mulíková.
Nech sa vám príjemne počúva.

Tretie zamyslenie pripravila naša metodička Mária Rerková, nech sa páči.

Štvrté zamyslenie pripravil náš metodik Daniel Lysý, nech sa páči.

Vianočné prianie pre vás pripravil riaditeľ Diecézneho katechetického úradu Viktor Pardeľ.

2 thoughts on “Boh sa prichádza dotknúť nášho srdca – podcast zamyslenia zamestnancov DKÚ na Spiši”

  1. Adventné zamyslenia mi boli povzbudením v čase prípravy na Sviatky narodenia Pána Prajem všetkým vám požehnané a milostiplné Vianoce.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *