Učenie doma – pracovné listy

V čase dištančného učenia ponúkame súbory pracovných listov podľa jednotlivých ročníkov a podľa jednotlivých tematických celkov, ktorými môžete prehĺbiť a obohatiť spôsob učenia doma. Nájdete ich tu: 

Každý súbor obsahuje maximálne 6 pracovných listov. Jednotlivé úlohy sú zamerané na: vzbudenie záujmu, kritické myslenie, chronologický prierez, hľadanie súvislostí, porovnávanie, triedenie informácií, prepojenie s obrazom, tvorivosť – využitie kvality a kvantity výpovedí žiakov i zamyslenie nad sebou.

Je na učiteľovi, či využije ponuku a ak áno, či ju zadá žiakom na začiatku preberania tematického celku alebo až na záver. Budeme radi, ak nám pošlete spätnú väzbu využitia uvedených ponúk.

1 thought on “Učenie doma – pracovné listy”

  1. Pracovné listy pre ZŠ hodnotím ako veľmi pekné a využijem ich aj pre žiakov špeciálnej školy, Pán Boh zaplať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *